Imewo - Over Imewo
Iveka

Over Imewo

Imewo is in hoofdzaak actief in het noorden van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Voor dat grondgebied is Imewo aangeduid als beheerder van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas.

Imewo, is een opdrachthoudende vereniging.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
BTW BE 0215.362.368 - RPR Gent, afdeling Gent

Deelnemers in Imewo zijn de deelnemende gemeenten en de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Dit zijn de leden van de raad van bestuur.

Correspondentieadres en secretariaat

Imewo - Brusselsesteenweg 199 - 9090 Melle